خدمات باربری تضمین بار سنندج

همین الان قیمت بگیرید...

سوابق و تجارب باربری تضمین بار سنندج

یادداشتی از مدیرعامل


باربری تضمین بار سنندج جزو اولین شرکت های حمل و نقل و باربری در سنندج است که با تعدادی مشخص ماسین آلات باربری در سنندج و کارگران آماتور حدود 12 سال پیش شروع به فعالیت نمود و الان خدارا شاکر هستیم که جزو بهترین باربری در سنندج از انتخاب مشتریانان هستیم.

باربری تضمین بار کردستان با مجوز اتحادیه حمل و نقل و باربری کشور در حل خدمات رسانی است که این موضوع خود مهر تاییدی بر گفته های ماست.

نمونه کارهای تضمین بار

نظرات مشتریان