اثاث کشی باربری سنندج

اثاث کشی و حمل و نقل بار در بزرگترین مجموعه باربری سنندج و باربری کردستان با بهرمندی از کارگرانی ورزیده و با تجربه انجام می شود.باربری تضمین بار سنندج تمامی خدمات حمل و نقل بار در کل شهرستانهای کردستان را تحت پوشش قرار میدهد.